NO SV EN

Flytende næringsmidler

Flytende Prosessystem designer og bygger komplette automatiserte produksjons- og prosesslinjer med renseanlegg for flytende næringsmiddelindustri, bioteknologi, havbruksprodukter og andre hygieniske applikasjoner.

Våre eksperter innen prosessindustri, automasjon, renseprosesser og prosjektledelse bidrar til å forbedre kundenes konkurransekraft gjennom digitalisering, ressurs- og energioptimalisering og prosessforbedring.

Vi er eksperter på effektivisering av hele verdikjeden - fra mottak av råvarer, leveranse av produkt til rensing av industrielt avløpsvann.

Vi har vært med – og satset på, automasjon i norsk matvareindustri helt siden de første enkle styringssystemene ble introdusert for flere tiår siden. Siden den gang har industrien utviklet seg raskt sammen med aktører som oss – som kontinuerlig jobber for å utfordre og løftet produksjonen over i helautomatisert modus og digitale flater.

Vi har et av Nordens ledende automasjonsmiljø innen norsk matvareindustri, og tilbyr unik spisskompetanse på styring av hygieniske produksjon gjennom vårt egenutviklede styringssystem LTLine. LTLine er installert på over 25 industrianlegg i Norge, og oppdateres årlig i takt med endringer i hygieniske forskrifter og ønsker om optimalisering.

Med LTLine får anleggene:

 • Høy oppetid
 • Sikker matkvalitet
 • Lave driftskostnader
 • Intuitivt brukergrensesnitt

Våre systemer og kompetanse er i dag spredt over et bredt spekter av bransjer og segmenter innenfor nordisk flytende næringsmiddelindustri, og de siste årene har vi jobbet spesielt mye med:

 1. Meieri og ysteri
 2. Produksjon av is og flytende sjokolade
 3. Havbruksprodukter og Omega3

 Spør oss gjerne om:

 • Komplette produksjonslinjer for flytende produksjon
 • Hygienisk design
 • Optimal beslutningsstøtte og styring
 • Stabil drift og 24/7 driftstøtte
 • Energi- og ressursbesparelser
 • Effektive CIP-løsninger
 • Miljøteknologi

Flytende Prosessystem gjør flytende matproduksjonen grønnere, tryggere og mer kostnadseffektiv – og vi er stadig på jakt etter nye spennende kundeprosjekter hvor vi kan være med og gjøre en forskjell!