Investor

Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har ca 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 500 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 01.12.2020

Antall aksjer  Andel %    Navn
        3 072 476        13,43   Holmen Industri AS
        2 109 189           9,22   Grieg Kapital AS
        2 065 949           9,03   Westhawk AS
        1 598 647           6,99   Tycoon Industrier AS
        1 017 397           4,45   Sundt AS
           604 493           2,64   Daimyo AS
           533 293           2,33   MP Pensjon PK
           400 000           1,75   Remis AS
           398 000           1,74   Corporate Investment Consulting AS
           376 523           1,65   Storhaugen Invest AS
           351 400           1,54   FM Holding AS
           350 000           1,53   Raymond Harland
           335 000           1,46   Part Invest AS
           320 000           1,40   Trollhaug Invest AS
           300 000           1,31   Skandinaviska Enskilda Banken AB
           261 575           1,14   Goodtech ASA
           260 304           1,14   Nordnet Livsforsikring AS
           210 000           0,92   Handel Partner AS
           195 941           0,86   Avanza Bank (nom.)
           181 000           0,79   Stella Invest AS
    14 941 187      65,31   Totalt 20 største aksjonærer
    22 876 146     100,00   Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2020

26.02.2020 Resultat 4. kvartal 2019/Foreløpig årsresultat 2019
16.04.2020 Ordinær generalforsamling
13.05.2020 Resultat 1. kvartal 2020
21.08.2020 Resultat 2. kvartal 2020
06.11.2020 Resultat 3. kvartal 2020


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2020 Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
     
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf
  Kvartalsrapport Q3 pdf
  Kvartalsrapport Q2 pdf
  Kvartalsrapport Q1 pdf

 

2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon: pdf  
  DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner

 

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Nicolas Brun-Lie (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    Revisjonsutvalgets innstilling pdf

 

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

 

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

Her finner du vårt arkiv for generalforsamling

 

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

E-post

Kontakt

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

E-post

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske