Investor

Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har ca 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 500 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 01.03.2021

Antall aksjer  Andel %    Navn
        3 507 661        12,97   Holmen Industri AS
        2 480 340           9,17   Westhawk AS
        2 386 966           8,83   Grieg Kapital AS
           593 723           2,20   Weintraub AS
           505 459           1,87   Atle Sandvik Pedersen
           452 019           1,67   Nordnet Livsforsikring AS
           439 964           1,63   MP Pensjon PK
           400 000           1,48   Remis AS
           351 400           1,30   FM Holding AS
           335 000           1,24   Part Invest AS
           334 027           1,24   Verdipapirfondet Nordea Avkastning 
           320 000           1,18   Trollhaug Invest AS
           302 100           1,12   Corporate Investment Consulting AS
           300 000           1,11   Skandinaviska Enskilda Banken AB
           298 056           1,10   Verdipapirfondet Nordea Kapital
           251 523           0,93   Storhaugen Invest AS
           250 000           0,92   Raymond Harland
           238 019           0,88   Barclays Capital Sec. Ltd Firm
           212 962           0,79   Fougner Invest
           212 349           0,79   Deutsche Bank Aktiengesellschaft (nom.)
    14 171 568      52,40   Totalt 20 største aksjonærer
    27 042 812     100,00   Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2020

26.02.2021 Resultat 4. kvartal 2020/Foreløpig årsresultat 2020
28.04.2021 Ordinær generalforsamling
07.05.2021 Resultat 1. kvartal 2021
20.08.2021 Resultat 2. kvartal 2021
05.11.2021 Resultat 3. kvartal 2021


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2020 Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Investorpresentasjon desember 2020 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
     
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf
  Kvartalsrapport Q3 pdf
  Kvartalsrapport Q2 pdf
  Kvartalsrapport Q1 pdf

 

2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon: pdf  
  DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner

 

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Nicolas Brun-Lie (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    Revisjonsutvalgets innstilling pdf

 

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

 

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

Her finner du vårt arkiv for generalforsamling

 

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her

Kontakt

Margrethe Hauge

Konsernsjef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Kontakt

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

E-post

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske