Investor

Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har ca 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 550 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Analytikere

Følgende meglerhus har analysedekning av Goodtech ASA. Goodtech presiserer at de estimater og meninger som analytikerne kommer frem til er deres egne, og at disse ikke nødvendigvis representerer Goodtechs syn.

Firma Navn Kontaktinformasjon
Norne Securities Rytis Mikelionis rytis.mikelionis@norne.no
kundeservice@norne.no
+47 55 55 91 65

 

Goodtechs 20 største aksjonærer 01.10.2021

Antall aksjer  Andel %    Navn
   3 507 661     12,81   Holmen Industri AS
  2 643 957      9,66   Westhawk AS
  2 386 966       8,72   Grieg Kapital AS
  1 020 000      3,73   Corporate Investment Consulting AS
 603 723  2,21   Weintraub AS
 514 964  1,88   MP Pensjon PK
446 229  1,63   Goodtech ASA
  403 849  1,48   Altea Property Development AS
 400 000  1,46   Remis AS
 351 400  1,28   FM Holding AS
 350 000  1,28   JOF Invest AS
 338 004   1,23   Erik Skår Schumann
 335 000  1,22   Part Invest AS
 320 000  1,17   Trollhaug Invest AS
 300 000   1,10   Birte Buen
  300 000   1,10   Skandinaviska Enskilda Banken AB
 298 056   1,09   Verdipapirfondet Nordea Kapital 
250 000  0,91   Atlantico Norte Holding AS
 250 000   0,91   Raymond Harland
 227 717   0,83   KES AS
 15 247 526   55,70   Totalt 20 største aksjonærer
27 376 145  100,00   Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2021

26.02.2021 Resultat 4. kvartal 2020/Foreløpig årsresultat 2020
28.04.2021 Ordinær generalforsamling
07.05.2021 Resultat 1. kvartal 2021
20.08.2021 Resultat 2. kvartal 2021
05.11.2021 Resultat 3. kvartal 2021


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2021 Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Presentasjon Q2 pdf  
  Webcast    
       
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon Q1 pdf  
  Webcast    
2020 Årsrapport 2020 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Investorpresentasjon desember 2020 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
     
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport  
  Kvartalsrapport Q4 pdf
  Kvartalsrapport Q3 pdf
  Kvartalsrapport Q2 pdf
  Kvartalsrapport Q1 pdf

 

2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon: pdf  
  DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

Her finner du vårt arkiv for rapporter og presentasjoner

 

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2021-2022 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Stig Grimsgaard Andersen (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no

2021 28.04.2021 Ordinær generalforsamling  
    Protokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    CV Frode Haugli pdf

 

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
    Revisjonsutvalgets innstilling pdf

 

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

 

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       

Her finner du vårt arkiv for generalforsamling

 

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her