NO SV EN

Helse, miljø og sikkerhet

Goodtech har etablert HMS-policy og målsetninger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Våre målsetninger og leveregler inngår i bedriftens ledelsessystem og er tilgjengelig for alle ansatte. I Goodtech er vi stolte av å leve etter nullvisjon for skader og ulykker.

HMS har høyest prioritet hos oss, og derfor er også vår nullvisjon for skader og ulykker det viktigste målet vi har. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst for å etablere gode rutiner, sikre etterlevelse og ikke minst sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål. Vi vektlegger forebyggende arbeid og kontinuerlig forbedring gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser.

Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, og vår norske og svenske virksomhet er sertifisert gjennom Great Place to Work®. Denne sertifiseringen innebærer at Goodtech gjennom medarbeidernes tilbakemeldinger er anerkjent som et selskap med tillitsfull og høyprestasjons arbeidsplasskultur. Eventuelle forbedringer og endringer vurderes derfor løpende og implementeres i regionene.