NO SV EN

Portabulk® Systemer

Under sitt velkjente merkenavn Portabulk® leverer Goodtech komplette systemer for håndtering, styring og logistikk av bulkmaterialer. Med fleksible, effektive løsninger for fylling, merking, transport og lagring kan Goodtech optimalisere hele distribusjonskjeden - fra inntak av råvarer til levering av pakket gods til sluttkunden.

Portabulk®-systemet er basert på integrasjon av velprøvd fyllings- og håndteringsteknologi med «single-loop FIBC» (Flexible Intermediate Bulk Container), og kan tilpasses til bruk med et bredt utvalg av frittflytende bulkprodukter.

Goodtech har kunder i de fleste deler av verden, og har levert mer enn 160 utstyrsprosjekter til ledende produsenter av kjemikalier, plast, mineraler, fiske- og dyrefôr, gjødsel, salt og lignende bulkmaterialer.

For å tilfredsstille ulike kundekrav, er Portabulk®-systemet både modulært og fleksibelt. Portabulk®-systemet, basert på «single-loop FIBC», gir kundene forbedret kapasitetsutnyttelse, mer fleksibel logistikk og lavere transportkostnader.

Etter mer enn 30 år i bulkhåndteringssegmentet, har Goodtech bygget opp en unik kunnskaps- og erfaringsplattform. Portabulk®-systemet kan brukes til å motta, hente, flytte, blande, fylle, transportere, lagre, distribuere og spore materialer gjennom hele verdikjeden.

Goodtech kan hjelpe kundene gjennom prosjekter, fra innledende studier til planlegging, prosjektledelse, programmering, idriftsettelse, opplæring, kundeservice og support.

Portabulk® fylleutstyr

Med et produktsortiment som inneholder utstyr for semi- og helautomatiske fyllingsapplikasjoner for brutto- og nettoveier, tilbyr Goodtech kundene et utvalg av fyllelinjer og tilbehør som er fullt kompatible med Portabulk® FIBC. Utstyret kan videre tilpasses av vårt erfarne tekniske salgsteam for å dekke spesifikke forespørsler.

Fyllingsutstyr fra Goodtech overholder gjeldende sikkerhets- og miljøbestemmelser, og fyllingshastighetene kan tilpasses i området <10 - >100 mt / t, i henhold til maskin, produkt og FIBC-type.