NO SV EN

Robotiserte maskinløsninger

Når virksomheter har repeterende og tidkrevende arbeidsoppgaver, eller oppgaver som utføres hvor prosessene er ugunstige for mennesker å arbeide i, kan robotisering være løsningen

Goodtech tilbyr løsninger som forenkler hverdagen for operatører og gir effektiviseringsgevinster for våre kunder. I Goodtech tilbyr vi et bredt spekter av egenutviklede og partnerdrevne teknologier og kundetilpassede løsninger, som tilpasses til kundens behov for automatisering av produksjon. Vi tar hånd om hele prosessen - fra forstudier og simuleringer til konstruksjon, installasjon, service og vedlikehold. Goodtech leverer komplette robotiserte produksjonslinjer og spesialmaskiner til produserende industri. Vi jobber tett med bransjens beste leverandører av standardkomponenter som bidrar til kostnadseffektive løsninger.

Goodtech tilbyr også komplette løsninger for robotpakkeløsninger med et utvalg av forskjellige robotstørrelser og typer. Under merkenavnet Portabulk®, leverer Goodtech komplette robotiserte systemer for håndtering, styring og logistikk av bulkmaterialer. Med fleksible, effektive løsninger for fylling, merking, transport og lagring kan Goodtech optimalisere hele distribusjonskjeden - fra inntak av råvarer til levering av pakket gods til sluttkunden.

Eksempler på løsninger

Goodtech leverer komplette produksjonslinjer, monteringslinjer, robotceller, testrigger og spesialmaskiner til produserende industri. Som uavhengig systemleverandør benytter vi mest mulig standardkomponenter og tilbyr kostnadseffektive løsninger tilpasset kundens behov.

Vi leverer løsninger og tjenester for produksjonslinjer til de fleste bransjer, som for eksempel verkstedsindustri, bilindustrien, olje & gass, treforedlingsindustri og prosessindustri.

Goodtechs pakkemaskiner er stabile og fleksible, og arealbehov og skånsom produkthåndtering står alltid i høysetet. Produktet pakker automatisk forbrukerpakkede varer i esker og videre på paller for distribusjon – og leveres hvert år til flere segmenter i næringsmiddelmarkedet i Norden. Endring og tilpasning av produktet kan utføres enkelt til kundens behov – og gjør det anvendbart for de aller fleste mat- og drikkeproduksjonsfabrikker.

 

Robovacc er en helautomatisk maskin for vaksinasjon av oppdrettsfisk. Produktet er utviklet i samarbeid med Pharmaq Fishteq – ett av verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen. Produktet består av fire roboter som vil vaksinere opptil åtte fisk per sekund. Dette gir en rask, kvalitetssikret og effektiv vaksinering av fisk uten involvering av mennesker.

PORTABULK® Fully-Automated Bagger (FAB) er et produkt for helautomatisk fylling av storsekk. Systemet kan brukes til et bredt spekter av pulveriserte eller granulerte fritt flytende materialer som mais, gjødsel, fôr, matvarer, mineraler, og kjemikalier. Løsningen leveres over hele verden - fra Bergneset og Myre i Nord-Norge til Perth og Tasmania i Australia.