NO SV EN

Kraftsystemer

Goodtech leverer både elektro- og kraftprosjekter til industrien og til kraftdistributører. Prosjekter inkluderer ofte kraft og elektro, automasjon og systemintegrasjon i en og samme pakke.

Typiske prosjekter består blant annet av bygging og rehabilitering av transformatorstasjoner opptil 132 kV - hvor vi har egne ressurser for prosjektledelse, konstruksjon, installasjon, programmering, og for testing og idriftsettelse. Med solid kunnskap og erfaring hjelper vi med tilknytning av luft- eller gassisolerte bryteranlegg – og benytter strategisk dyktige montører fra partnere og underleverandører som tar seg av tilkobling til transformatorer, samt installasjon av nødvendig kontrollutstyr.

Design, prosjektering og levering av fordelingsanlegg og lavspenningsanlegg inngår som en del av det eksisterende og gode leveransespekteret vårt, samtidig som landstrømanlegg for havbruk og fra industrianlegg som skal lade innkommende båter etterspørres i økende grad.