NO SV EN

Konseptutvikling, prosjektledelse og engineering

Goodtech investerer tungt i konseptutvikling. Innspill og forbedringsforslag fra alle ansatte i konsernet gjennomgår en teknisk og kommersiell evaluering før et utvalg av dem tas videre i en standardisert prosess for å kommersialisere produkter og løsninger. For å systematisere kreativiteten og innovasjonsarbeidet i selskapet, har vi etablert vår helt egen innovasjonslab.

Tidlig i prosjektløpene ser Goodtech sammen med kundene på mulighetene og finner vi de beste løsningene gjennom konseptstudier. Vi sørger for at våre anbefalinger er tilpasset våre kunders kriterier. Med vår erfaring har vi spesialisert kompetanse på krav, standarder, utfordringer og bærekraftige løsninger.

Goodtech sine høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen automasjon, IT, elektro, kraft, mekanisk og prosess, gjennomfører prosjekter innen en rekke næringer. Engineering er muskelen i vår organisasjon, og danner grunnlaget for prosjektgjennomføringen sammen med prosjektledelse, innkjøp, installasjon, testing og idriftsettelse.

Vår standardiserte prosjektledelsesprosess er basert på PRINCE2®, og vi har sertifiserte prosjektledere innen PRINCE2®. Dette er en internasjonal anerkjent metode for effektiv prosjektledelse. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring er PRINCE2® basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Goodtech har forbedret sin prosjektgjennomføring av nye prosjekter forbedringspunkter fra PRINCE2®.