NO SV EN

Driftsstøtte

Data fra produksjonssystemer gjennom SCADA, MES og IMS systemer blir stadig mer driftskritisk. Gjennom tilgang på data, gode analyseverktøy og god it-sikring kan en bedre møte morgendagens utfordringer.

Goodtech har lang erfaring rundt drift av denne typen systemer for våre kunder. Vi sørger for regularitet og kvalitet gjennom tidlig deteksjon av eventuelle problemer og 24/7 vaktordning for å løse utfordringer. Vårt vaktteam får automatisk varslinger og kan raskt ta tak i utfordringer før det blir driftsproblemer i ditt anlegg. Sammen med våre kunder ivaretar vi også Cyber Security og sikring av dine produksjonsdata.

Gjennom Goodtech driftstøtte har våre kunder mindre driftsstans og høyere produksjon. Vi er der for dine ansatte og hjelper våre kunder å få mer verdi av sine data. I tillegg sikring av daglig drift har våre kunder også tilgang på kvalifisert personell for å gjøre endringer i sine systemer. Våre ingeniører har lang industrierfaring og forstår dine behov. Vi har kompetanse på oppsett og drift av mange SW løsninger og kan også bistå med skreddersydde løsninger for din bedrift.

Vi samarbeider gjerne med eksisterende IT-driftspartner og sørger for sømløs overgang mellom IT- og OT-drift for din virksomhet.