Vattenrening

Rent vatten är en förutsättning för vår hälsa och därför ställs det höga krav på vårt vatten. Goodtech har medverkat i utvecklingen och utfört ett större antal projekt inom området, där exempelvis membranteknik, UV och Ozon används som teknologival.

Goodtech levererareffektiv rening av dricksvatten. Goodtech har levererat mer än 100 membrananläggningar på den nordiska marknaden och är därmed marknadsledande i Norge. Vi har stor erfarenhet av hur en sådan typ anläggning ska optimeras för att säkra stabil drift och låga driftskostnader.

För kraftigt förorenade dricksvatten har Goodtech utvecklat en metod som använder ozon för desinfektion och för reduktion av färg och lukt.

Goodtech levererar också lösningar för kemisk rening och filtrering av dricksvatten som till exempel multimediafilter, kolfilter och sandfilter.

Kontakt

Kim Wirtanen

Säljchef

+358 45 754 83626

E-post