Energiåtervinning

Goodtech har utvecklat en teknik för energiåtervinning från aluminium elektrolysceller. Systemet gör att aluminiumproducenter och annan energiintensiv industri kan optimera sin produktion och reducera energiförbrukningen.

Framställning av aluminium är en kapitalkrävande och mycket energiintensiv verksamhet. Aluminium framställs av bauxit, som är en malm som finns i naturen. Malmen separeras från andra mineraler genom oxidation. Resultatet kallas för aluminiumoxid och det är vad som fysiskt tillförs i varje produktionscell.

I cellen används elektrolys för framställning av aluminium i metallform. Det betyder att det tillförs stora mängder ström, som används till att förädla aluminiumoxid till rent aluminium. Samtidigt utvecklas värme som måste kylas. 25.000 kWh elektrisk energi går åt för att producera 1 ton råaluminium, och ca 60 % används i själva elektrolysen.

Goodtech har utvecklat en teknik för energiåtervinning av spillvärme från elektrolysprocessen som används i aluminiumproduktionen och därmed minskat den specifika energiförbrukningen per kilo producerat aluminium. Spillvärmen samlas upp och kan användas till produktion av elektricitet eller som processvärme till energikrävande processer.

Tekniken kan installeras i nya produktionsanläggningar så väl som i befintliga.

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post