MILJÖ

Vi levererar egenutvecklad teknologi och kundanpassade lösningar

Miljö

Goodtech levererar skräddarsydda lösningar för behandling av avloppsvatten, rening av dricksvatten och processvatten till kommunala och industriella kunder. Dessutom levereras system för energiutvinning från avloppsvatten och biosubstrat och anläggning av hela eller delar av biogasproduktionsanläggningar.

Alla våra projekt utvecklas och genomförs i tät dialog med våra kunder. På det viset har vi utvecklat lösningar som är robusta, driftsäkra och ekonomiskt optimerade.