Service

Avstängning och störningar kostar mycket pengar. Med vår kompetens, erfarenhet och lokal närvaro är du garanterad långsiktigt och förtroende i din investering.

System för planerad och förebyggande underhåll är nyckeln till optimal prestanda och låga driftskostnader över tiden. Våra servicetekniker, som ofta är densamma som deltog i leveransen av systemet, utföra tester och inspektioner för att kontrollera och verifiera funktionen och anläggningens säkerhet.

I våra serviceavtal ingår vanligtvis förebyggande underhåll, reparationer och utbildning av driftspersonal. Dessutom erbjuder vi reservdelar, felsökning och support dygnet rundt, samt modernisering och uppgradering av maskiner och inventarier.

Kontakt

Tor-Andre Femtehjel

+47 467 41 256

E-post