Service och eftermarknad

Goodtechs eftermarknadsavdelning erbjuder allt från förebyggande underhåll och upplärning till support, reservdelar och avhjälpande underhåll. Avdelningen kan också projektera och genomföra ändringar och uppgraderingar av befintliga anläggningar.

Goodtechs erfarna personal säkerställer hög driftsäkerhet under hela anläggningens livslängd. Vid tecknande av supportavtal är vi tillgängliga på telefon för snabb och effektiv support. Supportgruppen består av erfarna medarbetare som snabbt kan analysera felorsaker och föreslå åtgärder som får anläggningen i drift så snabbt som möjligt.

Skickliga operatörer och servicetekniker är en förutsättning för säker drift utan oförutsedda avbrott. Vårt upplärningsprogram omfattar PLC, styrsystem, el och mekanik.

Ett noga avvägt förebyggande underhåll är nyckeln till lång livslängd och låga servicekostnader. Vi utför förebyggande underhåll på anläggningar från både Goodtech och andra leverantörer.

Goodtech utför följande tjänster.

  • Förebyggande underhåll och ”Predictive maintenance”
  • Support
  • Reservdelar
  • Uppgraderingar
  • Renoveringar
  • Utbildning
  • Statusrapport
  • Uppgradering av PLC system

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 20 93

E-post