Maskinbearbetning

Goodtech har en verkstad i Arvika som är specialiserad på legoproduktion inom skärande bearbetning. Maskinparken består av moderna datastyrda maskiner (CNC) som utför svarvning, kapning, fräsning, borrning och svetsning. Verkstaden åtar sig enstycksproduktion och serieproduktion.

Specialområdet är maskinbearbetning av delar till tunga fordon med höga kvalitetskrav som exempelvis hjullastare. Verkstaden betjänar också stora kunder inom gruv- och verkstadsindustrin samt producerar komponenter och delar till Goodtechs egna leveranser av industri- och miljöteknik.

Goodtechs styrka är hög leveranssäkerhet, stor flexibilitet, god kvalitet, kompetent personal och en gedigen maskinpark. Med den mobila maskinparken kan arbetsuppgifter enkelt utföras ute hos kund, som t.ex. bearbetning, montering, inställning och idrifttagning av specialmaskiner.

Kompetensområdet inom specialmaskiner omfattar montering, kontroll och bearbetning, däribland hydraulik, pneumatik, el och automatiserade lösningar.

Goodtech använder moderna CAD-verktyg för konstruktion och produktion. För kunder som saknar ritningar av produkter har vi teknik som överför produkter till lämpligt CAD-format.

Kontakt

Johan Håkansson

VD Goodtech Solutions Manufacturing AB

+46 70 571 20 93

E-post

Relaterade referenser