Ingenjörstjänster

Goodtech erbjuder ingenjörstjänster till industrin inom en rad områden. Våra högt kvalificerade ingenjörer har specialkompetens inom många områden och kan göra allt från förstudier till färdiga produkter eller system.

Vi åtar oss konsultuppdrag inom bl.a. förstudier, uppgiftssimulering, projektledning, elektrisk och mekanisk design och konstruktion, PLC-programmering, pre-engineering och fabriksdesign, mätteknik och mätsystem, hanterings-, transport-, lager- och logistikstudier.

Uppdragen utför vi antingen ute hos kund eller på något av våra kontor beroende på vad som passar bäst.

Kontakt

Malte Svensson

+46 54 24 03 59

E-post

Kontakt