INDUSTRITEKNIK

Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar

Industriteknik

Vi tillhandahåller egenutvecklade tekniker och kundanpassade lösningar för automatisering av produktion, materialhantering, lager och logistik. Vi tar hand om hela processen från förstudier och simuleringar till konstruktion, installation, service och underhåll.