Operatörssystem

Goodtech erbjuder olika lösningar för styrning, övervakning och analys av processer. Genom att sätta oss in i våra kunders behov och kravspecifikationer föreslår vi en kundanpassad systemlösning, som baseras på SCADA-teknik eller lösningar som utnyttjar fördelen med en integrerad DCS-lösning. Några viktiga parametrar är kraven på testning, underhållsbehov och integration med befintligt system.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett system för övervakning och styrning av automatiserade processer inom de flesta branscher. Goodtech har lång erfarenhet inom speciellt industri, industriell fastighet och infrastruktur. SCADA är ett verktyg som enkelt och kostnadseffektivt kan integreras med ert befintliga automationssystem. SCADA presenterar och sammanställer data från kundernas processer och applikationer, vilket medför ökad tillgänglighet till information och därmed bättre översikt och beslutsunderlag för att effektivisera driften och snabbare upptäcka och åtgärda driftsstörningar.

Våra automationsingenjörer har bred kompetens inom Wonderware och har utmärkelsen ”Endorsed SI for Wonderware”, vilket är den högsta nivån. Dessutom finns lång erfarenhet från bland annat Rockwell FT View, ABB 800 xA, Citect, WinCC, PCS7 och iFix.