Industriella IT-system

Goodtechs industriella IT-system knyter samman affärssystemet med processtyrningen vilket ger våra kunder ett gränssnitt mot alla de affärssystem och tredjepartssystem t.ex. underhållssystem som används inom verksamheten.

Idag ställs ökade krav på reglering, styrning, planering och optimering av produktionen. Våra managementsystem ger våra kunder ett kraftfullt verktyg för controller, produktionsplanerare, processoperatörer såväl som för försäljningsavdelningen.

Myndigheter och kunder ställer allt större krav på spårbarhet. Industriella IT-system ger tillgång till en total spårbarhet genom hela processen från inleverans till utleverans. Därmed är det enkelt att exempelvis spåra en reklamation baklänges, från levererande fordon tillbaka till den maskin som tillverkat produkten. Allt från ingående råvaror till exakt när tillverkningen skett kan analyseras.

Våra automationsingenjörer har bred kompetens inom MES och OEE. Vi använder Java eller .Net.

Kontakt

Magne Reierson

+4790106277

E-post

IMS PDP Support

 • Installation, maintenance, monitoring and upgrade of:
  • Aspentech IP21 databases
  • Aspentech software
 • Tag configuration, including calculations
 • Access control
 • Data transport to and from partners
 • Support for reports, process graphics etc.
 • Process Data Portal (PDP)
 • PDP software
 • Custom support