AUTOMATION

Vi levererar egenutvecklad teknologi och kundanpassade lösningar

Automation

Med lång erfarenhet från de flesta branscher och system kan vi välja den mest optimala tekniska lösningen för våra kunder. Med våra innovativa automationslösningar får ditt företag snabbare avkastning genom ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Vi konstruerar och levererar allt från nyckelfärdiga anläggningar till ombyggnad och modernisering av redan befintliga system. Vi har bred erfarenhet av automation inom många områden, allt från gruvor och stålverk, pappers- och massafabriker till signalsystem för infrastruktur, samt logistiklösningar, produktion och distribution av kraft och värme, samt olja och gas. Naturligtvis tar vi även hand om era behov för drift, service och support.

Inom projektverksamheten är vi fabrikatobundna, vilket gör att vi alltid kan leverera den bästa automationslösningen för våra kunder. Vår projektmodell är anpassad till ett aktivt deltagande från våra kunder vilket leder till förbättrad tillgänglighet för våra uppdragsgivare vad gäller produktion och underhåll men också till en snabbare avkastning på investeringen.