TiZir Titanium & Iron AS

Ekspansjonsprosjekt ovn 1

Goodtech har levert automasjon, elektro, høgspent og instrumentering i forbindelse med ekspasjonsprosjektet ovn 1 hos TTI i Tyssedal.

TTI er et smelteverk som produserer jern og titandioksid slagg. Ekspansjonsprosjekt ovn1 innebærer at eksisterende smelteovn blir revet og en større smelteovn blir murt opp. I denne forbindelse vil flere delprosesser få ny instrumentering. I tillegg vil nye delprosesser bli bygget.

En del av Ekspansjonsprosjekt ovn 1 er å kunne håndtere en ny type ilmenitt fra Tizir sin gruve i Senegal. I denne forbindelse må også Knuseriet oppgraderes for å kunne håndtere den nye typen slagg som blir produsert basert på den nye ilmenitten.

Oppbygging av automasjon- og elektroanlegg etter brann

15. august 2016 opplevde Tizir Titanium & Iron (TTI) brudd på en elektrode som medførte utblåsing av varm gass. Denne gassen ble antent. Dette førte til ødeleggelser på kabler og annet varmesensitivt utstyr.

Goodtech stilte i etterkant av dette med ressurser både på elektro og automasjon for å oppbygging av elektro og automasjonsanlegget.

Kontakt

John Fredrik Hatling

+47 916 45 989

E-post