Ekspansjonsprosjekt ovn 1

Goodtech har levert automasjon, elektro, høgspent og instrumentering i forbindelse med ekspasjonsprosjektet ovn 1 hos TTI i Tyssedal.

TTI er et smelteverk som produserer jern og titandioksid slagg. Ekspansjonsprosjekt ovn1 innebærer at eksisterende smelteovn blir revet og en større smelteovn blir murt opp. I denne forbindelse vil flere delprosesser få ny instrumentering. I tillegg vil nye delprosesser bli bygget. 

En del av Ekspansjonsprosjekt ovn 1 er å kunne håndtere en ny type ilmenitt fra Tizir sin gruve i Senegal. I denne forbindelse må også Knuseriet oppgraderes for å kunne håndtere den nye typen slagg som blir produsert basert på den nye ilmenitten.

Goodtech har vært involvert i følgende prosesser i dette prosjektet:

 • Knuseri
 • Grovknuseri
  • Finknuseri
  • Ovnshus
 • Ovnsregulering
  • Kjølevannsystem med nye samlestokker
  • Alstom avgass system
  • Chargering
  • Temperaturovervåkning smelteovn
  • Alstom røykgassfilter
  • Hydraulikkaggregat
  • Høgspent
  • Nødgenerator
  • Direktereduksjon av Ilmenitt
 • Forreduksjon
  • Posefilter
  • Avgassvifte

Kontakt

Anne Dahl Øiseth

+47 902 43 337