Här hittar du all finansiell information kring Goodtech-koncernen och det som berör dig som är aktieägare i Goodtech.

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 325 medarbetare i Norge, Sverige och på Åland, samt en omsättning om ca NOK 700 millioner. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Bolagets kontoförare är Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 största aktieägare per 02.01.2020

Antall Aktier  Andel %  Namn
    7 850 288      34,32 Holmen Industri Invest 1 AS
    1 569 292        6,86 Westhawk AS
    1 000 000        4,37 DNB NOR Bank ASA egenhandelskonto
    1 000 000        4,37 Magnus Tvenge 
       674 000        2,95 MP Pensjon PK 
       522 283        2,28 Nordnet Bank AB (nom.) 
       500 000        2,19 Storhaugen Invest AS
       468 505        2,05 Part Invest AS
       458 000        2,00 Haustkollholmen AS 
       455 000        1,99 Mikla Invest AS 
       400 000        1,75 Remis AS 
       350 000        1,53 Raymond Harland 
       320 000        1,40 Trollhaug Invest AS 
       300 000        1,31 Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen )
       293 564        1,28 Avanza Bank AB (nom.)
       263 562        1,15 Goodtech ASA
       250 000        1,09 Torstein Ingvald Tvenge  
       250 000        1,09 Tvenge AS
       242 170        1,06 Handel Partner AS 
       200 000        0,87 Eidco AS
  17 366 694      75,92 Totalt 20 största aktieägare
  22 876 146    100,00 Totalt antall aktier


Följ aktiens utveckling på Oslo Börs

Börs- och pressmeddelande

Här ër vårt arkiv för börs- och pressmeddelanden

Rapporter og presentationer

2019 Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf
 
2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 pdf
Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf
Presentasjon: pdf
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018

 
2017 Årsrapport 2017 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 pdf
Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf

2016

Årsrapport 2016

Elektronisk årsrapport

pdf
Kvartalsrapport Q4 2016 pdf
Kvartalsrapport Q3 2016 pdf
Kvartalsrapport Q2 2016 pdf
Kvartalsrapport Q1 2016 pdf
2015 Årsrapport 2015 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2015 pdf
Kvartalsrapport Q3 2015 pdf
Kvartalsrapport Q2 2015 pdf
Kvartalsrapport Q1 2015 pdf
2014 Årsrapport 2014 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2014 pdf
Kvartalsrapport Q3 2014 pdf
Kvartalsrapport Q2 2014 pdf
Kvartalsrapport Q1 2014 pdf
2013 Årsrapport 2013 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2013 pdf
Kvartalsrapport Q3 2013 pdf
Kvartalsrapport Q2 2013 pdf
Kvartalsrapport Q1 2013 pdf

Generalforsamling

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2017 26.04.2017 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2016 28.04.2016 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2015 09.11.2015 Ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Presentasjon SPA pdf
Fairness Opinion pdf
Redegjørelse BDO pdf
Bekreftelse PwC pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
25.09.2015 Ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
24.04.2015 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Presentasjon generalforsamling pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2014 25.04.2014 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Valgkomiteens innstilling pdf

Ägarstyrning och ledning

Goodtech ASAs (”Goodtech”) principer för god ägarstyrning och ledning skall ligga till grund för det långsiktiga värdeskapandet till det bästa för aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Läs mer her
.

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 815 68 600

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

Vi levererar egenutvecklade teknologi och kundanpassade lösningar

Värden

  • Vi blir bättre tilsammans
  • Vi levererar
  • Vi skapar Kundvärde
  • Vi är entusiastiska