Under varumärket Portabulk® tillhandahåller Goodtech kompletta system för bulkhantering och storsäckspaketering. Portabulk®-systemets flexibla lösningar för hantering, fyllning, märkning, transport och spårning gör det möjligt att optimera hela distributionskedjan från det att råvaran kommer in och hela vägen till den färdiga varan hos slutkunden.

Portabulk®-systemet grundar sig på Goodtechs patenterade storsäck ""Flexible Intermediate Bulk Container"" (FIBC), som kan användas för alla typer av fritt flytande bulkmaterial. Under en 20-årsperiod har Goodtech levererat över 150 projekt till ledande producenter av kemikalier, plast, cement, fiske- och djurfoder, gödningsmedel, socker, mjöl och säd i hela världen. 

Portabulk®-systemet är modulärt, skalbart och användarvänligt, och är utvecklat i syfte att transportera bulkprodukter genom hela distributionskedjan med minsta möjliga hantering och största möjliga säkerhet. Optimerad enhetsvikt för emballage, anpassad utrustningsdesign samt rationell fyllning och hantering ger kunden större kapacitetsutnyttjande, effektivare logistik och lägre transportkostnader.

Med över 20 års erfarenhet inom bulkhantering har Goodtech upparbetat en unik kunskap och erfarenhet av teknik för att lagra, hämta, flytta, blanda, sila, fylla, transportera, lagra, distribuera och spåra bulkmaterial. Vi kan hjälpa våra kunder i hela projektet från behovskartläggning, projektering och projektledning till implementering, upplärning, service och support.

Portabulk® Filling Equipment

Med ett produktsortiment bestående av utrustning för netto-, brutto- och automatisk påfyllning, kan vi erbjuda kunder ett urval av tappningsanläggningar och tillbehör helt förenliga med Portabulk® FIBCs. Utrustningen kan också på begäran anpassas till specifika kunders önskemål av ett erfaret teknisk säljteam.

Fyllningsutrustning från Goodtech uppfyller gällande säkerhets- och miljökrav, och fyllningstakten sträcker sig upp till 150 mt/tim beroende på maskin-, produkt- och FIBC-typ.

Portabulk® Hanteringsutrustning

En mängd varianter på lyftutrustningar, alla kompatibla med Portabulk® FIBCs, har konstruerats för hantering med gaffeltruckar, kranar och frontlastare.

Vissa huvuddrag utmärker denna utrustning såsom lyfteffektivitet, anpassningsbarhet till de vanliga industrifordonen, enkel anslutning samt avsaknad av utskjutande kanter.

Portabulk® CML

Goodtech levererar kompletta logistiklösningar från intag och förmedling av bulkmaterial till temporär lagring, eller direkt till den manuella, halvautomatiska eller automatiska påfyllningen av förpackningar, inklusive en integrerad hantering, märkning och spårbarhet av förpackade material för lagring och transport till slutanvändaren.

Coding, Marking and Labelling (CML) is, for several reasons, becoming more and more vital in the materials handling value chain. Examples include the growing focus by national and regional authorities on legislation governing food and nutrients. The area can gain significantly from industry's systematic application of CML, including the declaration of the goods, identification of the producer, branding and reforwarding information to customers, warehouse management, and also as a vital instrument for tracking and tracing materials from manufacture to final utilisation.

From our broad experience with ink jet printers and labelling systems for FIBCs, we are able to discuss integrated solutions for any plant as an integrated part of a total materials handling investment or as a stand-alone CML project.

Portabulk® IT

Portabulk® IT är ett modulbaserat informationssystem som ger ett mervärde till din produktion och materialhantering. Portabulk® IT ger stöd till din totala process, från intag av råvara till leverans av färdiga varor till kund, genom att minska antalet manuella operationer mellan fristående system.

Användning/anpassning av Portabulk® IT innebär ett utnyttjande av en plattform bestående av oberoende industriella IT-system med inbyggda funktioner i standardmoduler. Detta kommer att ge högsta kostnadseffektivitet i de tekniker som används för att ta emot och lagra, samla in, flytta, blanda, kontrollera, fylla, transportera, lagra, distribuera och spåra lättrinnande bulkmaterial. Det modulära konceptet från Portabulk® IT ger möjlighet att anpassa projektfunktionaliteten efter varierande användarkrav. Se också vår broschyr Portabulk® IT by Goodtech.

Portabulk® Terminals

Genom att tillhandahålla kompletta logistiklösningar, är Goodtech övergripande mål:
Minimera hanteringen och optimera säkerheten genom hela distributionskedjan vid transport till kunder av bulkmaterial och FIBC:s.

Vi vet att varje gång kunder flyttar, lyfter eller stuvar om material på ett lager eller flyttar eller skeppar bulkmaterial eller FIBC så tillkommer en kostnad.

Därför kan vår ingående kunskap om materialhantering ge viktig input vid terminalkonstruktion och drift. Detta innefattar beräkning av bulkkapacitet, input för att utforma lagerbyggnader och lastkajer, möjlighet till omflyttning av tältförvaringar, optimerade staplingsmöjligheter, val av rätt hanteringsutrustning etc.