Goodtechs erbjudande inom processäkerhet fokuserar på säkerhetsfrågor inom industriella anläggningar. Genom att säkerhetsgranska er anläggning före samt under konstruktion finns det möjligheter till stora ekonomiska besparingar.

Genom granskning av flödes- och elschema innan konstruktion kan vi hitta fel och förhindra att de byggs in i anläggningen, vilket undviker stora kostnader för omkonstruktion.

Goodtech arbetar bl.a. med SIL- och EX-klassificering för att bedöma säkerhetskritisk instrumentfunktion samt identifiera områden där det finns risk för att explosiv atmosfär bildas. Vi kan även kontrollera överensstämmelse med EMC-direktivet vilket är ett obligatoriskt krav för CE-märkning i Europa och för alltfler fler produkter i länder utanför EU, som Japan, USA och Mellanöstern.

Våra automationsingenjörer har lång erfarenhet från kvalitetssystem GMP, GAMP, EMC/störsäkerhet, EX-miljö, EL-behörighet, Maskindirektiv och SIL-klassning.

Kontakt

+47 815 68 600