HMS

Goodtech har som mål är att ha branschens mest effektiva projektgenomförande och kompetenta personal som sätter säkerhet, anställda och kunder i fokus.

  • Hälsa och säkerhet har högsta prioritet
  • Nollvisionen i form av skador och olyckor i samband med vår verksamhet
  • KHMS-arbete måste genomsyra hela processen att lämna anbud på planerings- och genomförandefasen.


För att lyckas med detta är det viktigt med bidrag av våra anställda, kunder, leverantörer och andra partners.

Kvalitet 

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktiga och ömsesidigt förtroende. För att uppnå detta kommer vi att ha ett starkt fokus på våra värderingar:

Goodtech har ett ledningssystem som lätt kan anpassas och projekt anpassas. Systemet är godkänt enligt ISO 9001: 2015. Goodtech Solutions AB och Goodtech Solutions Manufacturing AB är också certifierad enligt ISO 14001: 2015.
 
Vi har också godkännande att arbeta inom olje- och gasindustrin och kraftindustrin i att vi har pre-kvalificeringscertifikat Achilles och Sellihca.

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 815 68 600

Vision

førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.