Styrelsen i Goodtech ASA

Stig Grimsgaard Andersen, Styrelsens ordförande
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Terje Thon
Mimi K. Berdal
Rolf Johansson, arbetstagarrepresentant
Thomas Bordvik, arbetstagarrepresentant

Koncernledningen

Eric Staurset, Koncernchef/CEO
Synnøve Granli, CFO
Magne Reierson, Koncerndirektör Project
Anne Dahl Øiseth, Koncerndirektör Salg & Marknad

Kontakt

Eric Staurset

Koncernchef / CEO

+47 815 68 600

Vision

førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.