Tine Meierier

Leveranse av ny palleteringsrobot til TINE

Meierikonsernet TINE SA er en ledende norsk leverandør av meieriprodukter og leverer daglig varer over hele Norge. De produserer noen av de mest tradisjonelle og kjente meierivarene i Norge. Rundt 11 000 bønder på 9 000 gårder er grunnlaget for TINEs forretningsvirksomhet.

Goodtech har levert en ny palleteringsrobot til TINEs meieri i Ålesund. Roboten er en ABB 660 med tilhørende gripeinnretning. Robotcellen er slutten på en eksisterende produksjonslinje og skal palletere meierivarer for videre trans­port fra meieriet. Dette er den første leveransen til Ålesund, men Good­tech har tidligere levert til andre meierier i TINE-konsernet.

Palleteringsrobot til TINEs meieri i Ålesund

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 2093

E-post