SEM AB

Goodtech leverer nye robotceller

Goodtech har levert nye robotceller til SEM AB og utført ombygging av deres eksisterende produksjonsutstyr.

SEM, som holder til i Åmål, Sverige, startet sin virksomhet allerede i 1915. I dag er bedriften en av verdens ledende produsenter av elektroniske tenningssystemer og styresystemer for primært tunge kjøretøy, småmotorer og stasjonære motorer for energiforsyning. SEM omsetter for ca. SEK 350 millioner.

I vår hadde SEM behov for å øke kapasiteten i produksjonslinjen, samt å tilpasse den mot en helt ny stator. Goodtech fikk i oppdrag å installere to nye robotceller for maskinbetjening og integrere dem i en eksisterende produksjonslinje. Dessuten ble det gjort tilpasninger i det øvrige produksjonsutstyret. Totalt i anlegget finnes det i dag åtte roboter som Goodtech har levert.

Ny robotserie fra Kuka

I og med vårens leveranse til SEM har Goodtech som første bedrift installert en robot fra Kukas nye serie KR Cybertech til en svensk sluttkunde. Roboten finnes i en av de nye robotcellene. I tillegg til roboter fra Kuka kan Goodtech også levere roboter fra ABB.

SEM AB

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 20 93

E-post