Styre og ledelse

Styret i Goodtech ASA

Mimi K. Berdal, Styrets leder
Vibeke Strømme
Karl-Erik Staubo
Åge Westbø
Frode Haugli
Malte Svensson, ansattes representant
Thomas Bordvik, ansattes representant

Konsernledelsen

Margrethe Hauge, Konsernsjef/CEO
Øyvind Osjord, CFO
Magne Reierson, COO

Kontakt

Margrethe Hauge

Konsernsjef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Visjon

Førstevalget for industriell effektivisering

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.