Goodtechs sikkerhetstester/säkerhetstest

Velkommen til en av Goodtechs sikkerhetstester

Du ha nå klikket på en link som er helt ufarlig. Dette er utelukkende en test.

Testen gjennomføres for å belyse hvor lett eller hvor vanskelig det er å lure noen i en travel hverdag.

Takk for din medvirkning.

NB: Ingen personinformasjon vil bli lagret eller benyttet. Utelukkende statistikk på funksjon/regions nivå vil bli tilgjengelig.  

 

Svensk:

Välkommen till Goodtech säkerhetstest

Du har klickat på en länk som är helt ofarlig, då detta är ett test.

Testet genomförs för att belysa hur lätt det är att lura någon att ge ifrån sig sina lösenord eller ännu värre infektera datorn genom att inte vara uppmärksam vad man blir tillsänt under en arbetsdag

Tack för din medverkan!