HMS og kvalitet

HMS

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål. Alle gjeldende lover og reguleringer på området skal overholdes. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av Goodtechs forretningsdrift.

Vi skal

  • jobbe systematisk og målbevisst med HMS
  • kontinuerlig forbedre systemet som sikrer at alle HMS-lover og -forskrifter holdes
  • sikre ledelsesengasjement og forpliktelse til HMS-forbedringer
  • sørge for at alle bidrar til å skape en god HMS-kultur
  • Arbeide målbevisst med å velge leverandører som deler vår nullvisjon og lever opp til våre krav til HMS.

Kvalitet

Goodtech har et ledelsessystem som enkelt kan skreddersys og prosjekttilpasses. Systemet er godkjent i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Vi har også godkjenning til å arbeide innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at vi har prekvalifiseringssertifikater som Achilles og Sellihca.

Kontakt

Margrethe Hauge

Konsernsjef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Visjon

Førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.