Compliance

Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte.

Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Goodtech.

De etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte Goodtech, arbeidstakere og tillitsvalgte mot beskyldninger om uetisk opptreden.

Disse retningslinjene skal også forebygge lovbrudd og negative økonomiske, juridiske eller omdømmemessige konsekvenser for Goodtech.

Alle ansatte og alle andre som representerer Goodtech skal:

 • Opptre med integritet og ta ansvar for egne handlinger
 • Være ærlige og redelige overfor alle man kommer i kontakt med.
 • Følge lover og regler i enhver sammenheng, og ha nulltoleranse for:
  • korrupsjon og bestikkelser
  • hvitvasking, svart arbeid og ulovlig arbeid 
  • menneskerettighetsbrudd og diskriminering
 • Være lojal overfor Goodtech og alltid handle i Goodtechs beste interesse.
 • Følge Goodtechs etiske retningslinjer og de interne instrukser som er gitt for det arbeidet som utføres.
 • Varsle umiddelbart ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører.

Personvern

Personopplysninger
Goodtech er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan Goodtech behandler dine opplysninger og de behandlingene Goodtech er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål rundt behandlingen av personopplysninger eller om denne personvernerklæringen kan du ta kontakt med Goodtech på: info@goodtech.no

Når samler Goodtech inn personopplysninger?
Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester og hvilke tillatelser du gir oss, er dette opplysninger vi kan ha om deg.

Vi behandler dine personopplysninger når du:

 • Sender inn et kontaktskjema til oss

Skjema du fyller ut kan inneholde informasjon som navn, adresse og e-post, disse opplysningene vil være nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel.

 • Registrerer deg som abonnent på nyhetsbrev

Når du abonnerer på et nyhetsbrev fra Goodtech må du opprette en konto med e-postadresse du ønsker å motta nyhetsbrev til. Du kan velge å trekke samtykke til nyhetsbrev når du selv måtte ønske det og avslutte konto.

 • Melder interesse eller søker på stilling
 • Besøker vår hjemmeside
 • Tar kontakt med vår kundeservice, supporbt eller tar kontakt med oss via e-post.
 • Informasjon vi får når du besøker våre nettsider, som hva slags enhet du har (pc, mobil), IP-adresse og hvilke sider du besøker (cookies).

Goodtech behandler dine personopplysninger for å administrere interesseskjemaer, visninger og utbedring av feil. Opplysningene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser og statistikk. Dine opplysninger kan også behandles for å gi målrettet informasjon og markedsføring av tilbud.

Goodtech benytter seg av IKT-løsninger som både er driftet av Goodtech selv, men også skytjenester hvor det er eksterne parter involvert. Det er etablert sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tilgang og bruk. Vi jobber for at du alltid skal kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. 

Deling av dine personopplysninger
Vi kan utlevere dine personopplysninger til selskaper i Goodtechs konsernstruktur med det formål å oppfylle vår avtale med deg eller imøtekomme dine ønsker.

Vi gjør ikke overføringer av informasjon om våre ansatte ut av EU direkte, men i enkelte tilfeller kan informasjonen bli overført av våre databehandlere eller ved at hjemmesiden vår aksesseres i et tredjeland, som vil være en overføring etter personvernregelverket. Et eksempel på dette er publisering av bilder av ansatte på våre hjemmesider. Slik publisering skjer kun dersom du har samtykket til det. Du finner mer informasjon om overføringer i behandlingsprotokollen.

Dine rettigheter
Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger vi har lagret om deg og hvordan vi behandler dine opplysninger. Ønsker du retting, sletting, begrensning, å protestere mot vår behandling eller eksport av dine personopplysninger, så sender du en epost til info@goodtech.no. Du har rett til svar fra oss innen 30 dager. Som ansatt i Goodtech finner du informasjon på intranett om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

Vi håper selvsagt at du tar kontakt med oss først, men skulle du ikke være fornøyd med hvordan vi behandler deg og dine data, står du fritt til å melde dette til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på https://www.datatilsynet.no.


Informasjonskapsler/cookies
Når du bruker nettstedet vårt kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin i form av en informasjonskapsel som ofte kalles en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som overføres fra nettstedet til harddisken eller nettleseren din. Denne gir oss opplysninger om når og hvor lenge du var inne på våre nettsider, hvilke sider du leste samt hvilken nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør og hvilken nettleser du benytter, og om du besøker vårt nettsted med bruk av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse innholdet så det bedre svarer til dine forventninger og for å se hvordan vi kan forbedre vårt informasjonstilbud på goodtech.no. Cookies kan også brukes til å gjøre annonser og annet innhold mer relevant.

I noen nettlesere kan du endre innstillingene slik at du ikke mottar cookies eller får en melding når det skjer. Dersom du ikke ønsker at din nettleser skal akseptere cookies, må du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser for å lese hvordan du endrer disse.

Kontakt

Margrethe Hauge

Konsernsjef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Visjon

Førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.