Compliance

Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte.

Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Goodtech.

De etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte Goodtech, arbeidstakere og tillitsvalgte mot beskyldninger om uetisk opptreden.

Disse retningslinjene skal også forebygge lovbrudd og negative økonomiske, juridiske eller omdømmemessige konsekvenser for Goodtech.

Alle ansatte og alle andre som representerer Goodtech skal:

 • Opptre med integritet og ta ansvar for egne handlinger
 • Være ærlige og redelige overfor alle man kommer i kontakt med.
 • Følge lover og regler i enhver sammenheng, og ha nulltoleranse for:
  • korrupsjon og bestikkelser
  • hvitvasking, svart arbeid og ulovlig arbeid 
  • menneskerettighetsbrudd og diskriminering
 • Være lojal overfor Goodtech og alltid handle i Goodtechs beste interesse.
 • Følge Goodtechs etiske retningslinjer og de interne instrukser som er gitt for det arbeidet som utføres.
 • Varsle umiddelbart ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører.

Personvern

Personopplysninger
Opplysninger som du oppgir til Goodtech når du fyller ut skjemaer på dette nettstedet, som for eksempel navn og adresse, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel. Det er etablert sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tilgang og bruk. Vi jobber for at du alltid skal kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss.

Vi henter inn data når du registrerer deg som abonnent på nyhetsbrev, eller melder din interesse for prosjekter eller ledige stillinger. Vi registrerer også personopplysninger når det meldes feil eller om man kontakter vår kundeservice. 

Opplysninger du oppgir lagres så lenge det er påkrevd av hensyn til formålet med behandlingen. Opplysningene kan lagres lenger hvis det er nødvendig i henhold til loven eller for å ivareta våre juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess.

Goodtech behandler dine personopplysninger for å administrere interesseskjemaer, visninger og utbedring av feil. Opplysningene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser og statistikk. Dine opplysninger kan også behandles for å gi målrettet informasjon og markedsføring av tilbud.

Vi kan utlevere dine personopplysninger til selskaper i Goodtechs konsernstruktur med det formål å oppfylle vår avtale med deg eller imøtekomme dine ønsker.

Dersom du ikke ønsker at Goodtech skal behandle dine personopplysninger til bruk i markedsføring, kan du sende skriftlig melding til Goodtech. Du har også rett til å få feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigert, blokkert eller slettet.

Som ansatt i Goodtech finner du informasjon på intranett om hvordan vi bruker dine personopplysninger. Andre eksterne interessenter kan henvende seg til oss via e-post info@goodtech.no for å få mer informasjon om hvordan vi behandler personinformasjon. For innsynsbegjæring, send en e-post til info@goodtech.no. Du har rett til svar fra oss innen 30 dager.

Cookies
Når du bruker nettstedet vårt kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin i form av en informasjonskapsel som ofte kalles en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som overføres fra nettstedet til harddisken eller nettleseren din. Denne gir oss opplysninger om når og hvor lenge du var inne på våre nettsider, hvilke sider du leste samt hvilken nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør og hvilken nettleser du benytter, og om du besøker vårt nettsted med bruk av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse innholdet så det bedre svarer til dine forventninger og for å se hvordan vi kan forbedre vårt informasjonstilbud på goodtech.no. Cookies kan også brukes til å gjøre annonser og annet innhold mer relevant.

I noen nettlesere kan du endre innstillingene slik at du ikke mottar cookies eller får en melding når det skjer. Dersom du ikke ønsker at din nettleser skal akseptere cookies, må du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser for å lese hvordan du endrer disse innstillingene. Merk imidlertid at du da kanskje ikke blir i stand til å utnytte nettsidens funksjonalitet fullt ut.

Kontakt

Margrethe Hauge

Konsernsjef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Visjon

Førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.