Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass)

Goodtech har levert biogassdelen i ”Den Magiske Fabrikken” som VEAS kaller sitt nye biogassanlegg i Vestfold. Anlegget hos Greve Biogass er spesiell ettersom oppvarmingen skjer via varmepumper. Greve Biogass skiver blant annet følgende på sin hjemmeside:

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Goodtech har levert biogassanlegg i mer enn 10 år over hele Norden.

Kontakt

Stefan Sundman

Salgssjef

+358 18 23 100