Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har ca 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 700 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 01.02.2019

Antall aksjer  Andel %  Navn
    7 850 288      34,32 Holmen Industri Invest 
    1 000 000        4,37 Magnus Tvenge
    1 000 000        4,37 DNB NOR Bank ASA egenhandelskonto
       944 038        4,13 Westhawk AS 
       759 516        3,32 Nordnet Bank AB (nom.)
       674 000        2,95 MP Pensjon PK  
       500 000        2,19 Storhaugen Invest AS
       400 000        1,75 Remis AS
       400 000        1,75 Ravi Investering AS
       362 917        1,59 Goodtech ASA
       360 000        1,57 Mikla Invest AS
       342 500        1,50 Part Invest AS
       320 000        1,40 Trollhaug Invest As
       311 441        1,36 Avanza Bank AB (nom.)
       300 000        1,31 Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen 
       256 363        1,12 Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
       250 000        1,09 Torstein Ingvald Tvenge  
       250 000        1,09 Fram Realinvest AS
       217 349        0,95 Swedbank AB S/A Clients Account (nom.)
       209 055        0,91 Raymond Harland
  16 707 467      73,03 Totalt 20 største aksjonærer
  22 876 146    100,00 Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2019

27.02.2019 Resultat 4. kvartal 2018/Foreløpig årsresultat 2018
25.04.2019 Ordinær generalforsamling
10.05.2019 Resultat 1. kvartal 2019
22.08.2019 Resultat 2. kvartal 2019
08.11.2019 Resultat 3. kvartal 2019


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2018 Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf
Presentasjon: pdf
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018
2017 Årsrapport 2017 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 pdf
Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf

2016

Årsrapport 2016

Elektronisk årsrapport

pdf
Kvartalsrapport Q4 2016 pdf
Kvartalsrapport Q3 2016 pdf
Kvartalsrapport Q2 2016 pdf
Kvartalsrapport Q1 2016 pdf
2015 Årsrapport 2015 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2015 pdf
Kvartalsrapport Q3 2015 pdf
Kvartalsrapport Q2 2015 pdf
Kvartalsrapport Q1 2015 pdf
2014 Årsrapport 2014 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2014 pdf
Kvartalsrapport Q3 2014 pdf
Kvartalsrapport Q2 2014 pdf
Kvartalsrapport Q1 2014 pdf
2013 Årsrapport 2013 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2013 pdf
Kvartalsrapport Q3 2013 pdf
Kvartalsrapport Q2 2013 pdf
Kvartalsrapport Q1 2013 pdf

Generalforsamling

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2017 26.04.2017 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2016 28.04.2016 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2015 09.11.2015 Ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Presentasjon SPA pdf
Fairness Opinion pdf
Redegjørelse BDO pdf
Bekreftelse PwC pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
25.09.2015 Ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
24.04.2015 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Presentasjon generalforsamling pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2014 25.04.2014 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Valgkomiteens innstilling pdf

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske