Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har i ca 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 700 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 03.09.2018

Antall aksjer Andel % Navn
    7 850 288     34,32Holmen Industri Invest 
    1 000 000       4,37Magnus Tvenge
    1 000 000       4,37DNB NOR Bank ASA egenhandelskonto
       919 662       4,02Nordnet Bank AB (nom.)
       674 000       2,95MP Pensjon PK  
       582 950       2,55Åge Westbø AS
       500 000       2,19Storhaugen Invest AS
       400 000       1,75Remis AS
       400 000       1,75Ravi Investering AS
       362 917       1,59Goodtech ASA
       349 900       1,53Mikla Invest AS
       342 500       1,50Part Invest AS
       320 000       1,40Trollhaug Invest As
       300 000       1,31Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
       283 333       1,24Avanza Bank AB (nom.) 
       257 504       1,13Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
       250 000       1,09Torstein Ingvald Tvenge  
       250 000       1,09Fram Realinvest AS
       240 000       1,05Raymond Harland
       218 477       0,96Swedbank AB S/A Clients Account (nom.)
  16 501 531     72,13Totalt 20 største aksjonærer
  22 876 146   100,00Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2018

27.02.2018Resultat 4. kvartal 2017/Foreløpig årsresultat 2017
26.04.2018Ordinær generalforsamling
09.05.2018Resultat 1. kvartal 2018
17.08.2018Resultat 2. kvartal 2018
02.11.2018Resultat 3. kvartal 2018


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2018Kvartalsrapport Q2pdf 
 Kvartalsrapport Q1pdf 
 Presentasjon:pdf 
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018
    
2017Årsrapport 2017Elektronisk årsrapportpdf
 Kvartalsrapport Q4pdf 
 Kvartalsrapport Q3pdf 
 Kvartalsrapport Q2pdf 
 Kvartalsrapport Q1pdf 

2016

Årsrapport 2016

Elektronisk årsrapport

pdf
 Kvartalsrapport Q4 2016pdf 
 Kvartalsrapport Q3 2016pdf 
 Kvartalsrapport Q2 2016pdf 
 Kvartalsrapport Q1 2016pdf 
    
2015Årsrapport 2015Elektronisk årsrapportpdf
 Kvartalsrapport Q4 2015pdf 
 Kvartalsrapport Q3 2015pdf 
 Kvartalsrapport Q2 2015pdf 
 Kvartalsrapport Q1 2015pdf 
    
2014Årsrapport 2014Elektronisk årsrapportpdf
 Kvartalsrapport Q4 2014pdf 
 Kvartalsrapport Q3 2014pdf 
 Kvartalsrapport Q2 2014pdf 
 Kvartalsrapport Q1 2014pdf 
    
2013Årsrapport 2013Elektronisk årsrapportpdf
 Kvartalsrapport Q4 2013pdf 
 Kvartalsrapport Q3 2013pdf 
 Kvartalsrapport Q2 2013pdf 
 Kvartalsrapport Q1 2013pdf 

Generalforsamling

201826.04.2018Ordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Styrets erklæring om fastsettelse av lønnpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf
    
201726.04.2017Ordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Styrets erklæring om fastsettelse av lønnpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf
    
201628.04.2016Ordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Styrets erklæring om fastsettelse av lønnpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf
    
201509.11.2015Ekstraordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Presentasjon SPApdf
  Fairness Opinionpdf
  Redegjørelse BDOpdf
  Bekreftelse PwCpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf
    
 25.09.2015Ekstraordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf
    
 24.04.2015Ordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Presentasjon generalforsamlingpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Styrets erklæring om fastsettelse av lønnpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf
    
201425.04.2014Ordinær generalforsamling 
  Generalforsamlingsprotokollpdf
  Innkalling til ordinær generalforsamlingpdf
  Valgkomiteens innstillingpdf

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske