Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har i underkant av 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 450 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 11.09.2020

Antall aksjer  Andel %  Navn
    2 109 189        9,22 Grieg Kapital AS
    2 072 476        9,06 Holmen Industri AS
    1 943 690        8,50 Westhawk AS
    1 449 948        6,34 Fram Realinvest AS 
    1 050 000        4,59 Intertrade Shipping AS 
    1 017 397        4,45 Sundt AS
    1 000 000        4,37 Magnus Tvenge
       674 000        2,95 MP Pensjon PK
       551 523        2,41 Storhaugen Invest AS 
       473 182        2,07 Verdane Capital VI K/S  
       460 340        2,01 Haustkollholmen AS
       400 000        1,75 Remis AS  
       377 983        1,65 Verdane Capital 2019 D AB  
       376 090        1,64 Part Invest AS
       350 000        1,53 Raymond Harland
       343 000        1,50 Corporate Investment Consulting AS
       320 000        1,40 Trollhaug Invest AS
       306 400        1,34 FM Holding AS 
       300 000        1,31 Skandinaviska Enskilda Banken AB
       276 502        1,21 Spectatio Finans AS
  15 851 720      69,29 Totalt 20 største aksjonærer
  22 876 146    100,00 Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2020

26.02.2020 Resultat 4. kvartal 2019/Foreløpig årsresultat 2019
16.04.2020 Ordinær generalforsamling
13.05.2020 Resultat 1. kvartal 2020
21.08.2020 Resultat 2. kvartal 2020
06.11.2020 Resultat 3. kvartal 2020


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2020 Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf
2019 Årsrapport 2019 Elektronisk årsrapport
Kvartalsrapport Q4 pdf
Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf
 
2018 Årsrapport 2018 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 pdf
Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf
Presentasjon: pdf
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018
2017 Årsrapport 2017 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 pdf
Kvartalsrapport Q3 pdf
Kvartalsrapport Q2 pdf
Kvartalsrapport Q1 pdf

2016

Årsrapport 2016

Elektronisk årsrapport

pdf
Kvartalsrapport Q4 2016 pdf
Kvartalsrapport Q3 2016 pdf
Kvartalsrapport Q2 2016 pdf
Kvartalsrapport Q1 2016 pdf
2015 Årsrapport 2015 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2015 pdf
Kvartalsrapport Q3 2015 pdf
Kvartalsrapport Q2 2015 pdf
Kvartalsrapport Q1 2015 pdf
2014 Årsrapport 2014 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2014 pdf
Kvartalsrapport Q3 2014 pdf
Kvartalsrapport Q2 2014 pdf
Kvartalsrapport Q1 2014 pdf
2013 Årsrapport 2013 Elektronisk årsrapport pdf
Kvartalsrapport Q4 2013 pdf
Kvartalsrapport Q3 2013 pdf
Kvartalsrapport Q2 2013 pdf
Kvartalsrapport Q1 2013 pdf

Generalforsamling

Valgkomité
Goodtechs valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2020-2021 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Nicolas Brun-Lie (leder)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.  Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:
Goodtech ASA, Valgkomiteens sekretariat
Postboks 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post:
post@goodtech.no

2020 16.04.2020 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
Revisjonsutvalgets innstilling pdf

2019 25.04.2019 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf

 
2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2017 26.04.2017 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2016 28.04.2016 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2015 09.11.2015 Ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Presentasjon SPA pdf
Fairness Opinion pdf
Redegjørelse BDO pdf
Bekreftelse PwC pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
25.09.2015 Ekstraordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
24.04.2015 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Presentasjon generalforsamling pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
Valgkomiteens innstilling pdf
2014 25.04.2014 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingsprotokoll pdf
Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
Valgkomiteens innstilling pdf

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske