Under det velkjente varemerket Portabulk® leverer Goodtech komplette systemer for bulkhåndtering og storsekkpakking. Portabulk®-systemets fleksible løsninger for håndtering, fylling, merking, transport og sporing gjør det mulig å optimalisere hele di stribusjonskjeden frem til sluttkunden.

Optimalisert emballasjen, tilpasset utstyrsdesign og rasjonell fylling og håndtering gir kundene større kapasitetsutnyttelse, mer effektiv logistikk og lavere transportkostnader.

Med over 20 års erfaring innen bulkhåndtering har Goodtech opparbeidet og utviklet en unik kunnskapsbase og teknologi for å transportere og lagre, hente, flytte, blande, sikte, fylle, transportere, lagre, distribuere og spore bulkmaterialer. Vi kan bistå våre kunder i hele prosjektet, fra behovskartlegging, prosjektering og prosjektledelse til implementering, opplæring, service og support.

Portabulk® Filling Equipment

Med et produktutvalg som omfatter utstyr for netto, brutto og automatisert fylling, tilbyr vi kundene ulike fyllelinjer og tilbehør som er fullt kompatible med Portabulk® bulksekker. Utstyret kan tilpasses ytterligere av erfarne tekniske selgere til bestemte kundebehov.

Portabulk® Handling Equipment

Goodtech leverer løfteutstyr for alle typer Portabulk® storsekker. Løfteutstyret er konstruert for gaffeltrucker, kraner og frontlastere.

Det som kjennetegner Portabulk® Handling Equipment er løfteeffektivitet, tilpasningsevne til standard industrikjøretøyer, easy-fit festeanordning og ingen utstikkende kanter.

Portabulk® CML

Goodtech leverer komplette logistikkløsninger fra inntak og transport av bulkmaterialer til midlertidig lagring, eller direkte til manuell, halvautomatisk eller automatisk fylling av emballasjeprodukter, inkludert integrert håndtering, merking og sporbarhet av emballerte materialer for lagring og transport til sluttbrukeren.

Koding, merking og labeling (CML) har blitt en viktig del av materialhåndteringskjeden. Dette er et område med økende fokus både fra nasjonale og regionale myndigheter som regulerer mat og næringsmiddel. Her er det mye å hente på systematisk bruk av CML, slik som deklarasjon av varer, identifisering av produsent, merkevare og informasjon til kunder, lager og også et viktig instrument for å følge marterialer fra produsent til forbruker.

Med vår brede erfaring med blekkskrivere og merkesystemer for FIBCs, kan vi tilby løsninger sammen medPortabulk® utstyr som en integrert del av en total materialhåndteringsinvestering eller som et frittstående CML-prosjekt.

Portabulk® IT

Portabulk® IT gir bedriften mulighet til å ta beslutninger i sanntid ved å analysere og identifisere grunnleggende årsaker.

Bruk/tilpassing av Portabulk® IT innebærer å legge til en plattform av uavhengige industrielle IT-systemer med integrerte funksjoner i standardmoduler. Dette gir optimal kostnadseffektivitet i teknikkene som brukes til å motta og lagre, samle inn, flytte, blande, kontrollere, fylle, transportere, lagre, distribuere og spore frittflytende bulkmaterialer. Se også vår brosjyre Portabulk® IT by Goodtech.

Portabulk® Terminals

Goodtech mål ved å levere komplette logistikkløsninger er:

Å transportere bulkmaterialer eller FIBCs gjennom kundens distribusjonskjede med minimal håndtering og optimal sikkerhet. Vi vet at hver gang kunden flytter og løfter materialer til og fra lager, eller flytter og skiper bulkmaterialer eller FIBC, påløper det alltid en kostnad.

Derfor kan vår inngående kunnskap om materialhåndtering gi viktig input til terminalkonstruksjon og drift. Dette omfatter beregning av bulkkapasitet, input for å utforme lagerbygninger og lastekaier, mulighet for omflytting av teltoppbevaring, optimalisert stablingsmønster, valg av rett håndteringsutstyr, etc.