Rent vann er en forutsetning for vår helse og derfor stilles det høye krav til vannet vårt. Goodtech har medvirket i utviklingen og utført et større antall prosjekter innenfor området, hvor eksempelvis membranteknikk, UV og Ozon brukes som teknologivalg.

Goodtech leverer effektiv rensing av drikkevann. Vi har stor erfaring med hvordan slik anlegg skal optimaliseres for å sikre stabil drift og lave driftskostnader.

For sterkt forurenset drikkevann har Goodtech utviklet en metode som anvender ozon for desinfeksjon samt reduksjon av farge og lukt.

Goodtech leverer også løsninger for kjemisk rensing og filtrering av drikkevann som for eksempel flermediafilter, kullfilter og sandfilter.

Kontakt

Stefan Sundman

Salgssjef

+358 18 526 428