Goodtech leverer løsninger for membranfiltrering, avsalting, resirkulering/gjenvinning og lamellseparering av industri- og prosessvann. Våre løsninger har en kort tilbakebetalingstid på grunn av redusert vedlikeholdsbehov og vannforbruk, lavere avgifter og økt produktivitet.

Goodtech tilbyr komplette anlegg for resirkulering/gjenvinning av industri- og prosessvann basert på ionebyttingsteknologi eller lamellseparering.

Goodtech tilbyr også anion-/kationfilter for avsalting av industri- og prosessvann, samt løsninger basert på lamellseparering.

Kontakt

Stefan Sundman

Salgssjef

+358 18 526 428