HMS

Goodtech har som målsetting å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføring og kompetent personell som setter sikkerhet, medarbeidere og kunder i fokus.

  • Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet
  • Nullvisjon når det gjelder skader og ulykker i forbindelse med våre aktiviteter
  • KHMS-arbeidet skal gjennomsyre hele prosessen fra anbudsfasen til planlegging- og gjennomføringsfasen.

For å lykkes med dette er det avgjørende med bidrag fra våre medarbeidere, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Kvalitet 

Vårt samarbeid med kundene bygger på langsiktighet og gjensidig tillit. For å oppnå dette skal vi ha sterkt fokus på våre verdier:

Goodtech har et ledelsessystem som enkelt kan skreddersys og prosjekttilpasses. Systemet er godkjent i henhold til ISO 9001:2015. Goodtech Solutions AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB er i tillegg også sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Vi har også godkjenning til å arbeide innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at vi har prekvalifiseringssertifikater som Achilles og Sellihca.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Visjon

førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.