HMS

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å etablere gode rutiner, etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål. Alle gjeldende lover og reguleringer på området skal overholdes. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av Goodtechs forretningsdrift.

Vi skal

  • jobbe systematisk og målbevisst med HMS
  • kontinuerlig forbedre systsemet som sikrer at alle HMS-lover og -forskrifter holdes
  • sikre ledelsesengasjement og forpliktelse til HMS-forbedringer
  • sørge for at alle bidrar til å skape en god HMS-kkultur
  • Arbeide målbevisst med å velge leverandører som deler vår nullvisjon og lever opp til våre krav til HMS.

Kvalitet 

Vårt samarbeid med kundene bygger på langsiktighet og gjensidig tillit. For å oppnå dette skal vi ha sterkt fokus på våre verdier:

Goodtech har et ledelsessystem som enkelt kan skreddersys og prosjekttilpasses. Systemet er godkjent i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. 

Vi har også godkjenning til å arbeide innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at vi har prekvalifiseringssertifikater som Achilles og Sellihca.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Visjon

førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.