Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte.

Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Goodtech.

De etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte Goodtech, arbeidstakere og tillitsvalgte mot beskyldninger om uetisk opptreden.

Disse retningslinjene skal også forebygge lovbrudd og negative økonomiske, juridiske eller omdømmemessige konsekvenser for Goodtech.

Alle ansatte og alle andre som representerer Goodtech skal:

 • Opptre med integritet og ta ansvar for egne handlinger
 • Være ærlige og redelige overfor alle man kommer i kontakt med.
 • Følge lover og regler i enhver sammenheng, og ha nulltoleranse for:
  • korrupsjon og bestikkelser
  • hvitvasking, svart arbeid og ulovlig arbeid 
  • menneskerettighetsbrudd og diskriminering
 • Være lojal overfor Goodtech og alltid handle i Goodtechs beste interesse.
 • Følge Goodtechs etiske retningslinjer og de interne instrukser som er gitt for det arbeidet som utføres.
 • Varsle umiddelbart ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Visjon

førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.