Energigjenvinning

Goodtech har utviklet en teknologi for energigjenvinning fra aluminium elektrolyseceller. Systemet gjør at aluminiumsprodusenter og annen kraftkrevende industri kan optimalisere produksjonen og redusere energiforbruket.

Aluminiumsproduksjon

Aluminiumsproduksjon er en kapitalkrevende og svært energikrevende virksomhet. Aluminium fremstilles av bauxitt, som er en malm som finnes i naturen. Malmen separeres fra andre mineraler ved en oksideringsprosess. Resultatet kalles alumina eller aluminiumsoksid, og det er dette som fysisk tilføres i hver produksjonscelle.

I cellene benyttes elektrolyse for fremstilling av aluminium i metallform. Det vil si at det tilføres store mengder strøm, som brukes til å foredle alumina til rent aluminium. Samtidig utvikles en del varme som må kjøles.  25.000 kWh elektrisk energi brukes til å produsere 1 tonn råaluminium, og ca 60% av dette brukes i selve elektrolysen.

Goodtech har utviklet en teknologi for energi-gjenvinning av spillvarme fra elektrolyseprosessen som brukes i aluminiumsproduksjon og som dermed reduserer energiforbruket per produsert kilogram av aluminium. Spillvarmen samles og kan benyttes til produksjon av elektrisitet eller som prosessvarme til energikrevende prosesser.

Teknologien kan installeres i nye produksjonsanlegg, så vel som i eksisterende anlegg.

Kontakt

Margrethe Hauge

Konsernsjef / CEO

+47 957 96 920

E-post