Avløpsbehandling

Goodtech har gjennom flere tiår bygget robuste og varige renseanlegg for avløpsvann. Vi leverer komplette løsninger og systemer for varmegjenvinning, slambehandling og biologisk eller kjemisk rensing av avløpsvann.

Goodtech blir regnet som en av de fremste leverandørene av plassbygde avløpsrenseanlegg hvor anleggene blir dimensjonert individuelt. Dette gir driftsstabile anlegg med lave driftskostnader og lang levetid. Vi leverer alt fra store, nøkkelferdige prosjekter der egenutviklede produkter inngår til rehabiliteringsprosjekter av utdaterte renseanlegg.

environment avløpsrening

Kontakt

Kim Wirtanen

Salgssjef

+358 45 754 83626

E-post