Transformatorstasjoner

Goodtech har bred kompetanse innen planlegging, bygging og rehabilitering av transformator­stasjoner. Vi har egne ressurser for prosjektledelse, konstruksjon, installasjon, programmering, og for testing og idriftsettelse.

Power station

Med solid kunnskap og erfaring hjelper vi med tilknytning av luft- eller gassisolerte bryteranlegg. Våre dyktige montører tar seg av tilkobling til transformatorer, samt installasjon av nødvendig kontrollutstyr.

Våre ingeniører har lang erfaring med alt fra enkle anlegg til store transformatorstasjoner med avansert utstyr.

Kompetanseområder:

  • Kraftsystemmodellering og simuleringer
  • Risiko- og regularitetsberegninger
  • Nettilkobling og kontakt med netteier
  • Vern-, kontroll- og kommunikasjonssystemer
  • SCADA-system: Modellering, funksjonalitet og kommunikasjon
  • Koblingsanlegg
  • Transformatorer og spenningsregulering
  • Jordingssystemer og jordpotensialmålinger
  • Strøm- og spenningskvalitet

Kontakt

Tor-Andre Femtehjel

+47 467 41 256

E-post