Service

Driftsstopp og forstyrrelser koster mye penger om det intreffer. Med vår kompetanse, erfaring og lokale nærvær er du som kunde garantert langsiktighet og trygghet i din investering.

System for planlagt og forebyggende vedlikehold er nøkkelen til optimal funksjon og lave driftskostnader over tid. Våre serviceteknikere, som ofte er de samme som deltok i leveransen av systemet, utfører tester og befaringer for å kontrollere og verifisere funksjon og sikkerhet i anlegget.

I våre serviceavtaler inngår vanligvis forebyggende vedlikehold, reparasjoner og opplæring av driftspersonell. I tillegg tilbyr vi for eksempel reservedeler, feilretting og døgnkontinuerlig support, samt modernisering og oppgradering av anlegg og utstyr.

Kontakt

Tor-Andre Femtehjel

+47 467 41 256

E-post