Kraftverk

Goodtech har bred kompetanse innen planlegging, bygging og rehabilitering av kraft­stasjoner, og vi har erfaring med alle spenningsnivåer og generatorstørrelser. Våre ingeniører har de nødvendige kurs og sertifikater for arbeid i stasjonene, og er godt kjent med hvilke krav som gjelder.

Kraftverk

Goodtech er pre-kvalifisert i Sellihca som leverandør for den Nordiske kraftbransjen, og er registrert hos DSB.

Kompetanseområder:

  • Kraftsystemmodellering og simuleringer
  • Risiko- og regularitetsberegninger
  • Nettilkobling og kontakt med netteier
  • Vern-, kontroll- og kommunikasjonssystemer
  • SCADA-system: Modellering, funksjonalitet og kommunikasjon
  • Koblingsanlegg
  • Transformatorer og spenningsregulering
  • Regulatorkontrollere for vannkraft
  • Jordingssystemer og jordpotensialmålinger
  • Strøm- og spenningskvalitet

Kontakt

Tor-Andre Femtehjel

+47 467 41 256

E-post