Produksjonslinjer

Goodtech leverer komplette produksjonslinjer, monteringslinjer, robotceller, testrigger og spesialmaskiner til produserende industri. Som uavhengig systemleverandør benytter vi mest mulig standardkomponenter og tilbyr kostnadseffektive løsninger tilpasset kundens behov.

Goodtech leverer løsninger og tjenester for produksjonslinjer til de fleste bransjer, som for eksempel verkstedsindustri, bilindustri (automotive), olje & gass, treforedlingsindustri og prosessindustri.

Som leverandør til bilindustrien, og som samarbeidspartner til kunder som leverer sikkerhetskritiske systemer til bilindustrien, har Goodtech etablert en unik erfaring med utvikling av utstyr som inkluderer avansert sporbarhetsteknologi. Utviklingen gjøres utelukkende av Goodtechs eget personell med høy integritet og nærhet til kunden.

Goodtechs allsidige kompetanse og erfaring innen produktutvikling og produksjonsteknologi inkluderer også måleteknikk og målesystemer, pneumatikk, hydraulikk, robotisering, visionsystem, servosystem, styresystem (PLS), operatørgrensesnitt (HMI), databaseløsninger for sporbarhet og produksjonsoppfølging.

Goodtech kan gå inn som uavhengig tredjepart og utføre konsulenttjenester innen disse områdene.

Robotceller - pallkrageteknikk

ABB Robotics kåret Goodtechs automatiske pallkragemontering til årets ”Best Innovative Appliacation” for 2011. Prisen ble vunnet i sterk, internasjonal konkurranse og gir stor anerkjennelse i markedet.

Løsningen for automatisk pallkragemontering er utviklet av Goodtech Solutions AB i forbindelse med leveranse av en monteringslinje for bremsesystemer til Haldex Brake Products AB i Landskrona.

Robotcellen for pallkragemontering er en universalløsning som enten kan fungere som en selvstendig enhet eller som en integrert del av en produksjonslinje.

Kontakt

Johan Håkansson

+46 70 571 20 93

E-post

Relaterte referanser