Pakkemaskiner

Goodtech pakkemaskin

Pakkemaskiner og pakkelinjer

Under varemerket Fleximatic Lines utvikler og bygger Goodtech pakkemaskiner og pakkelinjer til industrien. Lang erfaring med emballasje-håndtering i ulike bransjer gjør oss i stand til å forstå våre kunders utfordringer og se helheten i produksjonsforløpet. Med riktig utstyr kan produksjonstakten økes, ofte med redusert bemanning.

Goodtech løser alle typer spesialoppdrag innen emballasjehåndtering og leverer løsninger til blant annet næringsmiddel- og farmasøytisk industri – bransjer som stiller ekstremt strenge krav til maskiner og produksjonsutstyr. Vi foretar også ombygging av eksisterende anlegg til nye bruksområder.

Prototyper og spesialmaskiner konstrueres og bygges i eget verksted og kan derfor tilpasses alle tenkelige spesialbehov. Komponenter, som for eksempel roboter, kjøpes fra kjente og seriøse produsenter.

Velkonstruerte pakkemaskiner, i kombinasjon med riktige esker, gir funksjonell emballasje og effektiv pakking. Goodtech har utviklet en rekke spesialløsninger for kunder som benytter esker av bølgepapp.

Goodtechs erfarne konstruktører og ingeniører deler gjerne sin kunnskap og erfaring med kundene og kan benyttes som rådgivere og problemløsere i hele prosjektperioden. Et godt samarbeid i hele prosessen, fra “blanke ark” til driftsklar produksjonslinje, fører til at gode løsninger ofte blir rimeligere.

FlexBiB Bag in box

Goodtech har utviklet en bag in box pakkemaskin. Maskinen er liten, kompakt, effektiv og rimelig. Bag in box-emballasjen er miljøvennlig, lett å lagre, gir flotte eksponeringsmuligheter og egner seg svært godt til alt som kan pumpes. 

Bag in box-pakking kan være aktuelt i mange bransjer. Goodtech har utviklet en pakkemaskin for bag in box som gjør det mulig også for små produsenter å pakke effektivt og rasjonelt.

Fordelene med bag in box-emballasjen er mange. Produktets holdbarhet forlenges fordi emballasjen er lys- og lufttett, også etter at den er åpnet. Emballasjen er rimelig i innkjøp, enkel å fylle og lett å lagre, samtidig som den store flaten på pappesken gir gode muligheter for profilering. Sammenlignet med flasker og kanner medfører bag in box-emballasjen minimalt lagerhold før fylling.

Når emballasjen i tillegg er miljøvennlig og medfører reduserte transportkostnader og mindre søppel – da er valget enkelt!

FlexPacker

FlexPacker - pakkemaskin for blister og boks.

FlexPacker er en pakkemaskin for pakking av tabletter i sjaktler eller boks, i en transportemballasje. Når FlexPacker-konseptet benyttes, vil alle produkter pakkes i samme ytteremballasje. Eskens teleskopfunksjon gjør at det kan kjøres produkter med høyde 85mm til 150 mm i samme emballasje.

Vår store kunde på FlexPacker er AstraZeneca AB, som har valgt dette konseptet på sine pakkelinjer. Her kjøres 60 ulike sjaktel varianter i samme emballasje. Omstillingstiden blir redusert til et minimum og logistikken forbedres, da all emballasje er lik for alle produkter.

FlexPacker kan pakke opp til 500 sjaktler per minutt.

FlexSealer

FlexSealer - eskeforsegler

FlexSealer ble utviklet for Norgesspiker i Ålesund, men denne maskinen kan integreres i andre løsninger.

Brukere av FlexSealer er Norgesspiker, Fresenius Kabi Norge AS, Stabburet AS og Letti AS.

Wraparound Compact

Wraparound Compact er en liten wraparound-maskin som tar minimal plass i produksjonen. Den kan kjøre esker opp til 300x400 mm i grunnflate. Maskinen kan leveres for å kjøre med utvendig eller innvendig limklaff.
Kapasitet: 10-12 esker per minutt.

Brukere av Wraparound Compact er blant annet Stabburet AS, Maritim Food AS, Spis Grilstad AS, Ås Produksjonsapotek AS, Sætre Kjeksfabrikk AS, Børset Bakeri AS.

FlexWrapper

Goodtech Solutions har utviklet en ny, fleksibel WA-maskin (wraparoundmaskin). FlexWrapper har høy driftssikkerhet, god kapasitet og stor grad av fleksibilitet. Maskinen kan pakke alle slags produkter og plasseres i de fleste miljøer.

FlexWrapper er svært fleksibel med tanke på omstilling mellom ulike eskeformater. Omstillingen foregår automatisk og styres ved hjelp av menyvalg i operatørpanelet.

Maskinen er i sin helhet bygget opp av overflatebehandlet rustfritt stål og eloksert aluminium, og har et estetisk og funksjonelt design. Det er lagt stor vekt på å skjerme alle maskinens vitale komponenter mot potensiell ”søling” og smuss.

Maskinen kan også leveres sammen med egen palleteringsenhet utviklet av Goodtech.

Robotpalletering

Goodtech tilbyr komplette løsninger for palletering med robot. Fleksibilitet, høy kapasitet og enkle omstillinger til nye produkter er noen av fordelene.  Et utvalg av forskjellige robotstørrelser og antall akser tilpasses behov og kapasiteter. Egne gripeverktøy tilpasses etter behov. Goodtech leverer også flerfunksjonelle verktøy som også håndterer pall.

Palletering Alere

FlexPalletizer - helautomatisert palleterer

Goodtech har utviklet en helautomatisert palleterer, spesielt tilpasset kravene i næringsmiddelindustrien og farmasøytisk produksjon. Flex Palletizer er svært fleksibel og passer inn i alle produksjonsvirksomheter med strenge rengjøringskrav.

FlexPalletizer tilfredsstiller GMP-kravene fra internasjonale farmasøytiske bedrifter. Omstillingen foregår helt automatisk og styres ved hjelp av menyvalg i operatørpanelet.

FlexPalletizer er i sin helhet bygget opp av overflatebehandlet rustfritt stål og eloksert aluminium, og har et estetisk og funksjonelt design.

FlexPalletizer kan palletere de aller fleste typer esker. Produktene forflyttes i xyz-ledd ved hjelp av fire lineærmoduler for store momenter og hastigheter med tanke på driftssikkerhet.

Kontakt

Stein Gunnar Holter

Regionssjef

+47 948 07 826

E-post

Kontakt

Tom Kofoed

Salgssjef

+47 917 51 414

E-post

Filmer

Relaterte referanser