Maskinering

Industriteknikk maskinering

Goodtech har et verksted i Arvika som er spesialist på lego-produksjon innen skjærende bearbeiding. Maskinparken består av moderne datastyrte maskiner (CNC) og utfører arbeid innen dreiing, skjæring, fresing, boring og sveising. Verkstedet påtar seg både stykkproduksjon og serieproduksjon.

Verkstedets spesialområde er maskinering av deler til tunge kjøretøy med høye kvalitetskrav, som for eksempel hjullastere og dumpere. Verkstedet betjener også store kunder innen gruveindustri og verkstedindustri, i tillegg til å produsere komponenter og deler til Goodtechs egne leveranser av industri- og miljøteknikk.

Goodtechs styrker er høy leveringssikkerhet, stor fleksibilitet, god kvalitet, kompetent personell og en gedigen maskinpark. Med den mobile maskinparken kan arbeidsoppgaver enkelt utføres ute hos kunden, som for eksempel bearbeiding, montering, innjustering og igangkjøring av spesialmaskiner.

Kompetanseområdet innen spesialmaskiner omfatter montering, kontroll og bearbeiding, inklusive hydraulikk, pneumatikk, elektro og automatiserte løsninger.

Goodtech anvender moderne CAD-verktøy for konstruksjon og produksjon. For kunder som savner tegninger av produkter, leverer vi teknologi for å overføre produkter til et egnet CAD-format.

 

Kontakt

Johan Håkansson

Adm.dir. Goodtech Solutions Manufacturing AB

+46 70 571 2093

E-post