Ingeniørtjenester

Ingeniørtjenester

Goodtech leverer ingeniørtjenester til industrien innen en rekke områder. Våre høyt kvalifiserte ingeniører har spesialkompetanse innen mange fagdisipliner og kan ivareta alt fra forstudie til ferdig produkt eller system.

Vi tar på oss konsulentoppdrag innen blant annet forstudier, oppgavesimulering, prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design og konstruksjon, PLS programmering, pre-engineering og fabrikkdesign, måleteknikk og målesystemer, håndtering-, transport-, lager- og logistikk-studier.

Goodtech har spesialistkompetanse innen maskin og prosess og utfører prosjekter og oppdrag innenfor følgende områder:

  • 3D-modellering, konstruksjon og design
  • 3D-scanning og reverse engineering 
  • Beregninger og analyser
  • Energi og prosess 
  • Feltengineering
  • Multidisiplin prosjektledelse
  • CE-merking i hht. trykk- og maskindirektivet


Oppdragene utfører vi enten ute hos kunden eller på ett av våre kontor, ut fra hva som passer best.
Les mer her.

Kontakt

Malte Svensson

+46 54 24 03 59

E-post

Kontakt

Film