Industriteknikk

Vi leverer egenutviklede teknologier og kundetilpassende løsninger

Industriteknikk

Vi leverer egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsningen for automatisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk. Vi tar hånd om hele prosessen - fra forstudier og simuleringer til konstruksjon, installasjon, service og vedlikehold.