Sikkerhetssystemer

Innenfor prosessikkerhet arbeider Goodtech med sikkerhetsrelaterte problemstillinger innen alle typer industrielle anlegg.

Ved å gjennomgå sikkerhetskrav til anlegget før og under konstruksjonen er det muligheter for store økonomiske besparelser. Gjennom gjennomgang av flyt- og koblingsskjemaer før konstruksjon kan Goodtech finne feil og forhindre at disse bygges inn i anlegget, slik at man unngår de store kostnadene som er forbundet med rekonstruksjon av anlegget og tilhørende kontrollsystem.

Goodtech arbeider blant annet med SIL- og EX-klassifisering for å bedømme sikkerhetskritisk instrumentfunksjon samt identifisere områder der det kan oppstå eksplosive atmosfærer.

Goodtech kan også kontrollere overensstemmelse med EMC-direktivet, som er et obligatorisk krav for CE-merking i Europa og for stadig flere produkter i land utenfor EU, f.eks. Japan, USA og Midtøsten.

Sikkerhetsystemer

Våre automasjonsingeniører har lang erfaring med kvalitetssystemene GMP, GAMP, EMC/avbruddssikkerhet, EX-miljø, EL-godkjenning, maskindirektivet og SIL-klassifisering.